Verkeershinder N351

Kuinderloo is gelegen aan de provinciale weg de N351, bij rotonde Makkinga. De N351 loopt van Oosterwolde tot Urk en loopt door drie provincies. Dit voorjaar start de provincie Fryslân op het stuk tussen Oosterwolde en Wolvega met werkzaamheden. Zo maken ze kruispunten veiliger en is de weg toe aan groot onderhoud.

Planning en hinder

  • Van maandag 27 mei t/m zondag 7 juni is het gedeelte tussen de rotonde bij Oldeberkoop en de kern Nijeberkoop aan de beurt. De N351 is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat leiden we om via de N380 en de N381. Lokaal verkeer wordt via de parallelweg geleid.
  • Van maandag 8 juni, vijf nachten werk aan de rotonde bij Oldeberkoop. We werken van 19.00 uur tot 06.00 uur. Overdag kan het verkeer met enige verkeershinder er langs.
  • Van maandag 15 juni t/m zondag 28 juni werk aan het gedeelte tussen Nijeberkoop en de rotonde Makkinga. Ook dan wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de N380 en N381.
  • Het laatste gedeelte is bij de rotonde Makkinga. Dit staat gepland vanaf maandag 29 juni. In drie nachten wordt werkt aan de rotonde. Overdag tussen 06.00 uur en 19.00 uur is de rotonde open voor verkeer.

Werkzaamheden gaan helaas gepaard met hinder. De voortgang van de werkzaakheden is weersafhankelijk. Hierdoor kunnen afwijkingen in de planning voorkomen. Werkzaamheden zullen elkaar niet overlappen.

Bestemmingsverkeer kan tijdens de werkzaamheden altijd thuiskomen.

Tijdens de werkzaakheden zullen de bussen een alternatieve route rijden. Reizigers kunnen in- en uitstappen op alternatieve haltes. Meer informatie is te vinden in de bussen van Arriva, bij de haltes en op de website van Arriva.

N351 Oldeholtpade

Het eerste kruispunt dat de provincie Fryslân aanpakt is het kruispunt ter hoogte van Oldeholtpade. De ontsluiting vanaf de provinciale weg naar het dorp is onveilig. Op dit kruispunt legt de provincie een ovonde aan. Zo kan het verkeer van de zijwegen veiliger oprijden. Het verkeer op de ovonde heeft voorrang, waardoor de snelheid voor het doorgaand verkeer eruit gaat.

De planning is om medio april te starten met deze werkzaamheden. In totaal zal de aannemer  zes weken bezig zijn. Het verkeer kan er tijdens deze werkzaamheden langs met enige hinder. Zo zal de snelheid 50 km/u zijn en zal gewerkt worden met halve rijbaanafzettingen. Tijdens de spits staan er verkeersregelaars om de doorstroming te regelen.

Overzichtskaart waar de omleidingsroute op aangegeven wordt

Omleidingsroutekaartje N351 bestemmingsverkeer Oldeholtpade

N351 Wolvega rotonde

De provincie heeft in samenwerking met de gemeente Weststellingwerf besloten om een bypass aan te leggen bij de rotonde naar de gemeentelijk weg Om Den Noort. Er rijdt veel doorgaand verkeer door het centrum van Wolvega. De gemeente wil Wolvega ‘verkeersluw’ maken door een bypass aan te leggen.

De planning is om in juni te starten. Er zullen eerst voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden voor kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden zullen er verkeersmaatregelen zijn dat het verkeer er met 50 km/u langs kan. De werkzaamheden aan de bypass zelf zullen twee weken in beslag nemen. De exacte planning volgt nog.

Groot onderhoud tussen Makkinga en Olderbekoop

Naast het veiliger maken van kruispunten is de weg tussen Makkinga en Oldeberkoop toe aan groot onderhoud. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt. Om dit uit te kunnen voeren, zal de rijbaan afgesloten worden.

Planning en hinder

De werkzaamheden worden uitgevoerd in mei en juni 2020. Het werk bestaat uit vier delen. Wanneer welke deel uitgevoerd wordt, is afhankelijk van de planning van de aannemer. De vier delen zijn:

  1. Rotonde Makkinga. Tijdens deze fase zal de rotonde maximaal drie nachten van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten zijn.
  2. Makkinga tot de kom van Nijeberkoop. Dit stuk is twee weken volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden gebeuren overdag.
  3. Vanaf de kom Nijeberkoop tot de rotonde Oldeberkoop is maximaal twee weken afgesloten voor alle verkeer. Ook hierbij vinden de werkzaamheden overdag plaats.
  4. Rotonde Oldeberkoop (N353). Om de rotonde een nieuwe laag asfalt te kunnen geven, is de rotonde vijf nachten afgesloten tussen 19.00 uur en 06.00 uur voor alle verkeer.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden is er per fase een omleidingsroute ingesteld. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de N381 en de N380. Bestemmingsverkeer kan altijd thuiskomen. Hiervoor staan verkeersregelaars. De werkzaamheden zorgen er ook voor dat de bussen een alternatieve route rijden. Reizigers kunnen opstappen op alternatieve haltes. Meer informatie is te vinden in de bussen van Arriva, bij de haltes of op de website van Arriva.

N351 Laagduurswoude

Na de zomer 2020 pakt de provincie het kruispunt ter hoogte van Laagduurswoude aan. Momenteel rijdt nog veel verkeer vanaf de provinciale weg, waar men 100 km/u mag, over de gemeentelijke weg richting Langedijke. Dit is gevaarlijk en onveilig. Daarom legt de provincie Fryslân hier een oversteek met middengeleider aan. Een middengeleider is een verhoogde scheiding tussen twee rijstroken. Voor verkeer op de provinciale weg is het lastiger om af te slaan richting de gemeentelijke weg. Hierdoor wordt het kruispunt veiliger, ook voor de fietsers.

Zie ook: actule informatie over de werkzaamheden aan de N351