Nieuwsbrief juni 2019

Na de algemene ledenvergadering van 23 maart vergaderde het bestuur op 4 mei en 1 juni. De concept notulen van de ALV staan inmiddels op de website en zijn daar na te lezen. In deze nieuwsbrief de onderwerpen die het bestuur daarnaast met alle leden wil communiceren.