Rekeningnummer

Betalingen kunnen gedaan worden ten gunste van bankrekening NL60INGB0001632420, ten name van ‘Naturistenvereniging LOTUS’ te Woerden.