Rekeningnummer

Betalingen kunnen gedaan worden ten gunste van bankrekening NL60 INGB 0001 6324 20, ten name van ‘Naturistenvereniging LOTUS’.