Het terrein

Kuinderloo is weer open voor kamperende gasten en dagrecreatie. Vanaf 22 augustus is nog ruimte voor nieuwe reserveringen van een week of langer.

Kuinderloo ontleent zijn naam aan het riviertje de Tjonger, ook wel de Kuinder genoemd in het Nederlands. Het vormt de scheiding tussen het friestalige en het nederlandstalige deel van Friesland. Het achtervoegsel -loo betekent bos, passend bij een boomrijke camping.