Het terrein

31 maart: De toiletgebouwen moeten t/m 28 april gesloten blijven en mogen niet meer gebruikt worden. Daarom is Kuinderloo tot die tijd gesloten.

Kuinderloo ontleent zijn naam aan het riviertje de Tjonger, ook wel de Kuinder genoemd in het Nederlands. Het vormt de scheiding tussen het friestalige en het nederlandstalige deel van Friesland. Het achtervoegsel -loo betekent bos, passend bij een boomrijke camping.