Sauna

Met ingang van 2019 heeft Lotus een eigen kleine sauna. Voorlopig staat hij in het Trefpunt. In de winterperiode 2018/2019 kan er al gebruik van worden gemaakt. Kosten: € 5,00 per persoon (te voldoen aan de penningmeester) + de verplichting de sauna weer netjes achter te laten.

De opwarmingstijd is ongeveer 20 minuten.

Dit is een voorlopige regeling. In de algemene vergadering van 23 maart a.s. zal een concreet voorstel van het bestuur worden ingebracht waar de leden over moeten besluiten.